Pravidla

R:
„1“: „VIP ani jakékoliv administrátorské hodnosti nerozdáváme. Hráči mají zakázáno o ně žádat. Pokud chcete získat VIP, napište /vip a následujte instrukce. Pro získání administrátorské hodnosti dávejte pozor kdy nabíráme do admin teamu. Info se vždy nachází na terranet.cz.“
„2“: „Zákaz ničení serverových staveb. Pokud to jde, nahlašte to. (/nahlasit)“
„3“: „Zákaz zneužívání bugů (chyb ve hře, pluginech atd…). Pokud na některý narazíte, nahlašte ho. (/nahlasit)“
„4“: „Zákaz používání jakýchkoliv hacků (např. Flyhack, X-Ray, atd…). Pokud uvidíte někoho je používat, okamžitě ho nahlašte. (/nahlasit)“
„5“: „Máte-li jiná práva, než Vám měla být přiřazena serverem, jedná se o chybu. Pokud si toho všimnete, těchto práv rozhodně nevyužívejte a nahlašte tuto chybu. Třeba Vás i odměníme! (/nahlasit)“
„6“: „Zakoupené VIP nesmíte prodávat jinému hráči.“
„7“: „Zákaz používat vulgární výrazy a urážet jiné hráče. Pravidlo R7 se nevtahuje k soukromé komunikaci (/pm, …). Pokud na Vás nějaký hráč útočí, nebo s ním prostě nechcete komunikovat, zablokujte ho pomocí příkazu /ignore.“
„8“: „Zákaz krádeží, griefování a napadání ostatních hráčů. (Pokud to určitý hráč dovolí, nejedná se samozřejmě o napadání. Takový hráč však musí tuto skutečnost potvrdit adminovi)“
„9“: „Zákaz reklamy či jakékoliv propagace jiných serverů.“
„10“: „Administrátoři jsou autoritami serveru, respektujte je. Pokud něco není v pravidlech, ale jim se stejně nebude něco líbit, dle svého rozumu a admin-pravidel, která musí dodržovat, Vás napomenou, abyste to nedělali. Pokud neuposlechnete po prvním varování, jedná se o porušení pravidel.“
„11“: „Nehádejte se s administrátory, i přesto, že si třeba myslíte, že jste v právu. Nejste. Administrátoři se řídí určitými pravidly, zdá-li se Vám, že nějaký administrátor svá práva zneužívá, můžete ho nahlásit. K takovému nahlášení však mějte vážný důvod.“
„12“: „Dodržujte rozumnou hranici při stavění u cizích rezidencí. Je zakázáno stavět kolem cizích rezidencí cokoliv, co by mohlo znepříjemnit jejich budoucí působení. Zejména se nesmí záměrně stavět sloupy, lávová jezera, pasti atp…“
„13“: „Zákaz stavění velkých staveb za účelem zpomalení serveru. Včetně zpomalovacích redstone obvodů.“
„14“: „Zákaz používání vulgárních nicků. Účty s takovým nickem banujeme.“
„15“: „VIP nesmí rozdávat. Trestá se odebráním zakoupených výhod.“
„16“: „Všímejte si cedulí na oficiálních místech, jako je spawn. Jejich neuposlechnutí je porušení pravidel.“
„17“: „Nespamujte do chatu ani do PM.“
AR:
„1“: „Veškerá nařízení vedení jsou zcela nadřazená všem pravidlům.“
„2“: „Na serveru máte nad hráči téměř absolutní pravomoce. Nezneužívejte je k osobnímu pobavení, jste autoritami serveru. Chovejte se profesionálně.“
„3“: „Dávejte pozor, aby i ostatní členové týmu pravidla dodržovali. To jak server funguje je i Váš obrázek. Je Vaší povinností porušení AR nahlásit.“
„4“: „Snažte se psát spisovně.“
„5“: „Děláme vše kvůli hráčům. Jste tu, abyste jim zpříjemnili zážitek ze hry. Chovejte se k nim slušně a respektujte je. To platí obzvláště pokud toho oni sami nejsou schopní. Potrestejte je za porušení, ale s respektem.“
„6“: „Hráči Vás musí poslechnout i pokud Vaše nařízení není v souladu s pravidly. Buďte rozumní a využívejte této pravomoce jen pokud jde o něco důležitého. Pokud například hráč ničí nechráněný spawn, nebo dělá něco jiného, co si myslíte, že by dělat neměl.“
„7“: „Naučte se hráčská pravidla, pokud trestáte, je třeba vždy uvést číslo pravidla, které porušili.“
„8“: „Buďte na serveru aktivní a dělejte svou práci. Snažte se také dodržet průměrný počet hraných hodin, který jste uvedli při náboru. Vše si pamatujeme.“
„9“: „Nebuďte vůči nadřízeným, ani kolegům, ani podřízeným drzí. Nemáme k lidem, kteří se neumí chovat civilizovaně toleranci.“
„10“: „Pokud něco nevíte, neignorujte hráče, který Vás žádá o pomoc. Raději se zeptejte jiného člena Terranet týmu a poproste hráče, aby chvíli počkal. Pokud nikoho nezastihnete, snažte se sami najít řešení na internetu.“
„11“: „Naučte se hierarchii Terranet týmu viz. T. T. Informace! Kdyžvám nadřízený něco řekne, neuposlechnutí je porušení pravidel pro admin team.“